Gry komputerowe a inteligencja

Gry komputerowe to nie tylko relaks i zabawa. To także rozwijająca rozrywka, po którą sięgają osoby z wysokim poziomem inteligencji. Okazuje się bowiem, że poziom inteligencji czy wysoce rozwinięte inne umiejętności (czytanie, pisanie) mają wpływ na to, po jakie gry sięgamy.

Kilka lat temu Instytut Badań Edukacyjnych zbadał uczniów klas podstawowych pod kątem poziomu inteligencji, umiejętności matematycznych lub humanistycznych, a tym jakie gry komputerowe wybierali najchętniej. Na podstawie badań podano wnioski, które świadczą o korelacji poziomu inteligencji z wybraną grą komputerową, a także o wpływie gier komputerowych na rozwój dziecka.

Najczęściej wybierane gry wśród badanych piątoklasistów

Minecraft – to gra, po którą w przeważającej części sięgali chłopcy. Wykazywali się oni również wyższym poziomem inteligencji na tle pozostałych badanych, a także umiejętnościami matematycznymi. Gorzej natomiast radzili sobie z pisaniem i czytaniem.

FIFA – to gra zdecydowanie wybierana przez chłopców. Ich poziom inteligencji był nieco niższy od tzw. poziomu średniego. Ich umiejętności czytania i pisania również były słabsze. Lepsze stopnie mieli z matematyki.

Sims – gra wybierana przez dziewczyny. Dużo lepiej radziły sobie one z czynnościami związanymi z pisaniem i czytanie. Ich poziom inteligencji był wyższy od pozostałych kolegów i koleżanek. Miały one też lepszą sytuację materialną w rodzinie.

League of Legends – gra wybierana przez chłopców pochodzących z domów z lepszą sytuacją materialną. Chłopcy wykazywali się również lepszymi zdolnościami matematycznymi na tle innych dzieci.

Counter Strike – gra wybierana przez chłopców z biedniejszych domów, którzy uzyskali słabsze wyniki w czytaniu i pisaniu, a także niższy poziom inteligencji od pozostałych.

Worlds of Tanks – gra wybierana przez chłopców lepiej radzących sobie z matematyką od innych. Pochodzili też z bogatszych domów.

Need for Speed – gra, którą wybierali zdecydowanie chłopcy mający gorsze wyniki w czynnościach związanych z czytaniem i pisaniem. Znajdowali się też w gorszej sytuacji materialnej.

Grand Theft Auto – po grę sięgali zdecydowanie chłopcy mający ogólne problemy w nauce czytania i pisania, w matematyce, ale także z mniejszym poziomem inteligencji.

Wnioski badaczy są takie, że gry wybierane przez chłopców pochłaniają dużo więcej czasu niż gry wybierane przez dziewczyny. W związku z tym nie mają one dobrego wpływu na osiągnięcia w szkole, gdyż czasu na naukę jest mniej. Jednak gry przynoszą też korzyści: rozwijają myślenie logiczne, uczą analizy, poprawiają koordynację ruchowo-wzrokową.

Gry poprawiają wielozadaniowość mózgu u osób starszych

Wielu producentów gier bardzo mocno zaznacza, że ich gry mają korzystny wpływ na inteligencję. Udowodniony przez amerykańskich naukowców jest fakt, że gra stworzona i skierowana na konkretny przypadek rozwoju, pozwala uzyskać lepsze wyniki w niedalekiej przyszłości. Przykładem jest gra NeuroRacer, która pomaga osobom starszym w skupieniu i zapamiętywaniu, a więc najogólniej rzecz biorąc w wielozadaniowości.